Privacybeleid

Wie wij zijn

https://deblueskrant.nl.

Privacybeleid Company of Errors VOF – Dé Blueskrant Versie2, d.d. 30-11-2021

Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacy beleid opgezet.

In ons privacy beleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt. Ons privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Dé Blueskrant en niet van derden. Door gebruik te maken van onze website www.bluesstore.nl accepteert u ons privacy beleid.

Persoonlijke omgeving
Wanneer u zich aanmeldt bij onze persoonlijke omgeving, vragen wij u om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om de diensten voor u uit te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Inkoopgegevens
Wanneer u iets bij Dé Blueskrant bestelt [abonnement] verzamelen wij uw inkoopgegevens. Inkoopgegevens kunnen al naar gelang de wijze van verkoop en bewerkingsstatus de volgende informatie omvatten:
• Bestelnummer
• Details over de gekochte producten (omschrijving, maat, kleur, prijs enz.)
• Informatie over de betaalwijze
• Afleverings- en factuuradressen
• Mededelingen en communicatie in relatie tot aankopen (bijv. herroepingsverklaringen, reclamaties en mededelingen aan de klantenservice)
• Afleverings- en betaalstatus, bijvoorbeeld „afgehandeld“ of „verzonden“
• Status retourzending, bijvoorbeeld „correct afgesloten“
• Informatie van de voor de uitvoering ingeschakelde dienstverleners (bij verkoop op afstand de nummers van de zendingen bij de pakketdiensten)

Betalingsgegevens
Voor de online-activiteiten bieden wij de gangbare betalingsmethoden aan – met name vooruitbetaling, creditkaart, PayPal of iDeal. Voor het uitvoeren van de betalingen verzamelen wij de door uw doorgegeven betalingsgegevens. Andere betalingsgegevens ontvangen wij van externe betaaldienstaanbieders. Wij geven dergelijke gegevens uitsluitend door aan onze betalingsdienstverlener en dan alleen die gegevens die voor de afhandeling van de betaling noodzakelijk zijn. Betaalgegevens zijn bijvoorbeeld
• gekozen betaalwijze
• factuuradressen
• IBAN en BIC c.q. rekeningnummer en bankcode
• Creditkaartgegevens
Tot de betalingsgegevens behoort ook andere informatie, die in direct verband met de afwikkeling van de betaling. Dat betreft bijvoorbeeld informatie, die externe betalingsdienstverleners voor de identificatie gebruiken, zoals uw PayPal-ID (wanneer u met PayPal betaalt).

Fanpagina’s en Social Media
Dé Blueskrant onderhoudt accounts op de sociale media van Facebook en Instagram (zogenoemde ‘fanpagina’s’) Regelmatig publiceren en delen wij inhoud, aanbiedingen en productaanbevelingen op onze fanpagina’s. De exploitanten van de sociale netwerken registreren uw gebruikersgedrag via cookies en dergelijke technologieën bij elke interactie op onze fanpagina’s of andere websites van Facebook of Instagram. Exploitanten van fanpagina’s kunnen algemene statistieken zien over de interesses en demografische kenmerken (bijv. leeftijd, geslacht, regio) van bezoekers van fanpagina’s. Als u gebruikmaakt van sociale netwerken, worden de aard, omvang en doeleinden van de verwerking van gegevens van sociale netwerken primair bepaald door de exploitanten van het sociale netwerk.

Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven?
Dé Blueskrant geeft uw gegevens alleen door als dat volgens de Duitse en Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming is toegestaan. Wij werken nauw samen met enkele dienstverleners, zoals productie en logistieke bedrijven. Deze dienstverleners mogen uw gegevens in principe alleen onder voorwaarden in onze opdracht verwerken. Wanneer wij deze opdrachtverwerkers inzetten, ontvangen de dienstverleners alleen in de omvang en gedurende die periode toegang tot uw gegevens, die nodig is om de betreffende opdracht uit te voeren. Wanneer u iets bij een Dé Blueskrant koopt, geven wij bepaalde gegevens van u door aan de Blueskrant-partner (bijv. uw naam en uw afleveringsadres), zodat deze partner de bestelde goederen bij u kan bezorgen.

E-mail
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Cookies
Onze website www.deblueskrant.nl maakt gebruik van ‘cookies’ om ons te helpen analyseren hoe gebruikers deze site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
U kunt ervoor kiezen om de cookies wel of niet te accepteren. Het is mogelijk dat sommige functies en –services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden
De Blueskrant verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor de genoemde doeleinden die worden beschreven in ons privacy beleid, tenzij van tevoren schriftelijk door u goedgekeurd.

Derden
De informatie wordt enkel op onze eigen server opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Veranderingen
Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website www.deblueskrant.nl. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy beleid. De meest up to date versie van ons privacy beleid staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers van onze website www.deblueskrant.nl de gelegenheid tot het inzien, wijzigen, of verwijderen van de persoonlijke informatie die op dat moment op onze server staat.
Als u uw gegevens aan wenst te passen of wilt laten verwijderen uit onze bestanden kunt u contact opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?
Wij zullen uw persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Evt. kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
Company of Errors/Dé Blueskrant
Jan Hooglandstraat 57
8121 BW Olst
info@companyoferrors.nl | info@deblueskrant.nl
0570-594951